U hebt genealogische bronbestanden?
Maak deze dan raadpleegbaar via Ariadne on line !

Terug

Hebt u op computer een genealogisch bronbestand of -bestanden ingevoerd, die u ook rechtstreeks via het Web wil raadpleegbaar maken, dan nemen wij uw bestand graag mee op in deze Ariadne on line. Is uw bestand in zijn geheel raadpleegbaar op een eigen site, dan kan U ons ook de Internetlink meedelen. Familiekunde Vlaanderen dankt u reeds bij voorbaat voor uw welwillende medewerking !

Om ons de essentiële gegevens over de bronbestand(en) waarover u beschikt, mee te delen, kan u gebruik maken van het onderstaand Webformulier. Wij nemen dan verder contact op met u voor de concrete afspraken.

Dit web-formulier voor melding van uw bijdrage voor Ariadne on line is enkel bedoeld voor genealogische bronbestanden, zoals bv. de bewerkte doop-, huwelijks- en begraafregisters van een parochie, een naamindex op een heemkundig tijdschrift, een volkstelling, een bewerkt militieregister, enz.., enz... Met genealogische bronbestanden bedoelen we de bron in zijn geheel, dus niet bvb. een selectie van doop-, trouw- of begraafakten beperkt tot een of enkele bepaalde familienamen, maar wel het geheel: Alle akten uit het register.

DUS: beschikt u enkel over een stamboom of kwartierstaat (van eigen of andere families) op computer, maar geen bewerkte genealogische bron, dan verzoeken wij u het GEDCOM bestand daarvan rechtstreeks te sturen naar Sylvain.Devriendt\@advalvas.be, projectcoördinator voor de Genealogische Databank. Uw GEDCOM bestand wordt dan geïndexeerd en deze index komt - op termijn - ook via Ariadne on line raadpleegbaar. Als u zou opteren om uw GEDCOM bestand ook in een volledige home-pagina om te zetten, dan kan u daarvoor bij dezelfde medewerker ook terecht als u dit wil laten doen: zie hiervoor onze dienst: "Uw Genealogische Website Sleutel op de Deur". De in deze dienst opgemaakte webpagina's worden altijd ook geïndexeerd, zoals hoger. Hebt u zelf al een genealogische home-pagina dan kan u hem vragen deze mee op te nemen in onze verzamelsite aldaar. Na indexering of indexering plus opmaken webpagina wordt Uw GEDCOM verder voor niets anders meer gebruikt..

Opmerking: Uw bronbestand blijft beveiligd in Ariadne on line, in die zin dat het niet zomaar ineens in zijn geheel kan gedownload worden. Raadpleging gaat via zoekopdrachten en de resultaten worden in schuifjes gepresenteerd.


Hebt u meerdere genealogische bronbestanden (bv. betreffende meerdere gemeenten) maar van hetzelfde bestandsformaat (bv. alle MS-Excel), gebruik dan dit formulier eenmaal, maar vermeld de verschillende gemeenten in het vakje "Commentaar".

Hebt u meerdere bestanden in verschillende formaten (bv. het ene in MS-Excel, het andere in MS-Works database) gebruik dan dit Webformulier tweemaal.

Soort bronbestand  
(Geen GEDCOM van stamboom
of kwartierstaat, zie hoger)
Bestandsformaat  
Commentaar
(Nadere omschrijving
bestanden of Internetlink)
:  
Betreft deze melding een nieuwe bijdrage of een update?  
Geschatte omvang in aantal gegevensblokken :  
° Een gegevensblok is bv. 1 doopakte, 1 naam uit een naamindex, 1 notarisakte ..
 
Naam :  
Voornaam :  
FV-lidnummer :  
E-mail adres :  
Straat en huisnummer :  
Postcode :  
Woonplaats :  
Telefoon :  
 
Familiekunde Vlaanderen geeft ook, sinds 1998, een CD-ROM uit (CD002) met daarop de databanken van onze eigen projecten, nl. de Genealogische Databank, de Totaalindex Klappers Parochieregisters en de Wie Heeft Wat databank en ook reeds - met toelating van de respectievelijke auteurs - een aantal genealogische bronbestanden.

Op die CD kunnen ook uw genealogische bronbestanden gezet worden als u ons de toestemming geeft. Uw genealogische bronbestanden op deze CD zijn ge-encrypteerd en dus niet zomaar te copiëren door derden en enkel te lezen met het bij de CD horende raadpleegprogramma. De CD is ook tegen copiëren in zijn geheel beschermd.

Mijn bestand(en) mag/mogen raadpleegbaar zijn via Ariadne on line en mag/mogen ook op de CD-ROM
Mijn bestand(en) mag/mogen raadpleegbaar zijn via Ariadne on line maar liever niet op de CD-ROM
 
Druk op de Verzend knop om deze gegevens door te mailen:  
Ariadne startpagina