U vond een nieuwe Internet link naar genealogische bronbestanden?
Meld deze dan aan voor opname in Ariadne on line !

Terug

Hebt u op Internet een link gevonden naar een genealogisch bronbestand die nog niet op Ariadne on line vermeld is, of hebt u een nieuw adres voor een vroeger bestaande en nu onderbroken link, meld dit dan via het onderstaand Webformulier. Familiekunde Vlaanderen dankt u reeds bij voorbaat voor uw welwillende medewerking !

Dit web-formulier is enkel bedoeld voor Genealogische Bronbestanden.

Dit web-formulier is niet bedoeld voor updates of wijzigingen aan de index op uw genealogische gegevens (GDB project), of aan uw contact-adres (postadres, e-mailadres, web-adressen) die daarin geregistreerd staan! Alle wijzigingen van welke aard ook in verband met het GDB project (index op persoonlijke Genealogische Bestanden) moeten doorgegeven worden aan de personen vermeld in de tekst die u vindt onder: startpagina Ariadne / steek van wal / Genealogische Databanken (Open dit submenu) / Genealogische Databank (surf er naar toe).

Dit webformulier is ook niet bedoeld voor het aanmelden van het bestaan (of wijziging) van een web-adres van een eigen website met uw Persoonlijke Genealogie, daarvoor contacteert u Familiekunde Vlaanderen.


Soort bronbestand  
Internet Link(s) :
(eventueel eronder commentaar)  
Betreft deze melding een nieuwe  
link of een linkadreswijziging?  

( facultatief )
Naam :  
Voornaam :  
FV-lidnummer :  
E-mail adres :  
Straat en huisnummer :  
Postcode :  
Woonplaats :  
Telefoon :  
 
Druk op de Verzend knop om deze gegevens door te mailen:  
Ariadne startpagina