Familiekunde Vlaanderen

Startpagina Terug Hoofdmenu
Ariadne on line
Humelgem,��parochieregisters
Deze website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Te doorzoeken bestand : PRHUMMLG

Geef te zoeken woordpatroon op   

  
  
  
Toelichtingen :

De te doorzoeken bestanden zijn opgedeeld in 'gegevensblokken'. Een gegevensblok is bv. één enkele doopakte (doopregister) of één naam met bladzijdennummers voor bv. een tijdschriftenindex.

U kunt bestanden doorzoeken door een tekenreeks in het venster "woordpatroon" op te geven. Een woordpatroon mag alleen kleine letters of hoofdletters bevatten (*zonder* accenten!) en de speciale tekens hieronder vermeld.

Alle gegevensblokken van het bestand worden doorzocht op het voorkomen van die tekenreeks en dit op om het even welke plaats in het gegevensblok.

Die tekenreeks mag een naam voluit zijn ofwel een deel van een naam. Dus zoeken op beeck vindt niet alleen de naam Beeck maar ook de namen Beeckmans, Beeckaert, Verbeeck, Opdebeeck, Op de Beeck, Verbeecken, enz..

Er wordt bij het zoeken geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.

Let wel, aangezien gezocht wordt op om het even welke plaats in een gegevensblok, zal zoeken op beeck ook bv. de plaatsnamen Beeckegem of Meerbeeck vinden als die in het gegevensblok voorkomt!

U kan het zoeken op naamdelen inperken door gebruik te maken van een speciaal teken, nml. het punt (.) vooraan in het woordpatroon, achteraan in het woordpatroon of voor-en-achteraan in het woordpatroon:

 • Wil u het zoeken beperken tot tekenreeksen die beginnen met beeck, geef dan op: .beeck (bemerk het punt vooraan). Dan wordt alleen Beeckmans, Beeckaert (en Beeckegem) gevonden.

 • Wil u het zoeken beperken tot tekenreeksen die eindigen met beeck, geef dan op: beeck. (bemerk het punt achteraan). Dan wordt alleen Verbeeck, Opdebeeck, Op de Beeck (en Meerbeeck) gevonden.

 • U kan ook voor- en achteraan een punt gebruiken. Bv. .bogaert. vindt alleen Bogaert of Van Den Bogaert maar niet Vandenbogaert en Bogaerts. Een punt (.) moet u dus begrijpen als: op die plaats moet iets anders dan een letter staan. Bemerk dat een spatie ook 'iets anders' dan een letter is, en daarom zal dus ook Van Den Bogaert gevonden worden met .bogaert.

Nog een aantal tekens hebben speciale betekenis in het woordpatroon, nml. de tekens ?, = en *:
 • Het speciale teken ? is een 'joker' (E: wild-card) die symbolisch staat voor precies 1 teken (letter, spatie, enz..), bv. .bra?t. opgeven zal Braet, Braat, Bradt, Bragt, Brant, enz., vinden maar bv. niet Bracht (2 tekens: 'c' en 'h').

 • Het speciale teken = (gelijkheidsteken) is een 'joker' die symbolisch staat voor ofwel géén teken ofwel precies 1 teken (letter, spatie, enz.), bv. .de=wolf. opgeven zal Dewolf, De Wolf, Denwolf ... vinden. Bv. .Jans=en=. zal Jansen, Janssen, Jansens en Janssens vinden maar ook Jansoen, Jansoens, en Jansuene...

 • Het speciale teken * (sterretje) is een 'joker' die symbolisch staat voor géén teken ofwel precies 1 teken ofwel meerdere tekens (letters, spaties, leestekens, cijfers, enz.,), bv. .V*heyde. opgeven zal Vanderheyde, Van Der Heyde, Vandenheyde, Verheyde enz., vinden.

Tips :
 • Indien U zocht op een bepaalde familienaam, bv. Devriendt in een bepaald bestand, en het aantal keer dat die naam voorkomt is groter dan het maximum aantal vondsten dat toegelaten is om op het scherm afgebeeld te worden, dan kunt u bv. als volgt verfijnen : (indien in dat bestand na de familienaam de voornaam staat) : Zoek eerst naar Devriendt A dan naar Devriendt B, enz... Het kan ook zijn dat in het bestand steevast voornamen voor de familienamen staan (wat u kan weten door eens Toon begin van het bestand te doen). Dan zoekt u natuurlijk A Devriendt, enz...

 • Het speciale teken * is een 'gulzig' teken, in die zin dat het op zoek gaat naar het breedst mogelijke patroon van 0, 1 of meer tekens. En dat kan héél breed zijn! Stel dat U zoekt naar Van der heyde, Verheyde, Vanderheyde enz.. en daartoe het patroon V*heyde gebruikt (zoals hoger als voorbeeld reeds vermeld). U zal die namen vinden, maar besef goed dat ook in een regel als bv.
   DE VOCHT Joanna, geboren 16.11.1822 in Ter Heydevelden. Overleden op 19.11.1898 te Overboelare.
  V*heyde óók gevonden wordt en wel in de vorm van de (lange) tekenreeks:
   "VOCHT Joanna, geboren 16.11.1822 in Ter Heyde". Die begint immers met een V en eindigt met Heyde, daartussen liggen diverse soorten tekens, die alle door * geaccepteerd zijn.

 


Datum laatste wijziging aan de lay-out:
zondag 2 juli 2023
Concept en realisatie:
P i e t e r  D o n c h e