Familiekunde Vlaanderen

Startpagina Terug Hoofdmenu
Ariadne on line
De Brabantse Leeuw, inhoud
Deze website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Bestand : INHBL   (1553 gegevensblokken)

 INHOUD DE BRABANTSE LEEUW (BL)
 ==============================

 jaargangen 1 - 50 (1952-2001)

♦
 Ten geleide. 1 (I)♦
 Jac.J.M. Heeren, Een familiepuzzle opgelost. 2 (I)♦
 J.P.W.A. Smit, Bataafsch-Republikeinsche Symbolen in Noord-Brabantsche (en
 Nederlandsch) gemeentewapens. 5 (I)♦
 J.P.H. Goossens, Een pas ontdekte grafzerk te Wijk bij Heusden. 14 (I)♦
 Jhr.mr.dr.B.R.C.M. de Roy van Zuidewijn, De princessen van Portugal te
 Geertruidenberg. 16 (I)♦
 Handschriften en Aantekeningen van genealogische aard, berustend in de
 Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap. 18 (I)♦
 B.W. van Schijndel, Het Brabantse geslacht Lombaerts. 21 (I)♦
 J.P.W.A. Smit, Bataafsch-Republikeinsche Symbolen in Noord-Brabantsche (en
 Nederlandsch) Gemeentewapens. 28 (I)♦
 Archiefonderzoek te Delft. 28 (I)♦
 A.J.L. van Bokhoven, De eigenaren van het Kasteeltje onder 'Den Boogaard' te
 Schijndel. In de volksmond 'Sleutjes Spook' genaamd. 29 (I)♦
 F.J.H. Weyn Banningh, Boekbespreking. Een belangwekkende familie-uitgave. 38
 (I)♦
 J.S., Van Amstel. 39 (I)♦
 B.W. van Schijndel, Het Brabantse geslacht Lombaerts. 41 (I)♦
 A. v. B., Uit het Schijndels Schepenprotocol. 49 (I)♦
 J.P.H. Goossens, Het geslacht Inge Nulandt te Wijk bij Heusden. 51 (I)♦
 J.P.H.G., Aanwinsten van het Rijksarchief. 53 (I)♦
 J.H.G.J.v.H., Aantekeningen van genealogische aard, berustende in de
 handschriftenkast op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch. 54
 (I)♦
 Harrie Hezemans, De familienaam Heezemans. 57 (I)♦
 J.B. van Loon, Wouwse families: I van Acker (17e eeuw). 61 (I)♦
 J.B. van Loon, Wouwse families: II Eijckemans (Ruychaver). 88 (I)♦
 J.B. van Loon, Wouwse families: III Baten. 108 (I)♦
 J.B. van Loon, Wouwse families: IV Coenen van Zegewerp, Quackelaar, Wijtens,
 Van Elsacker (17e eeuw). 127 (I)♦
 J.B. van Loon, Wouwse families: V Ruijten (17e eeuw). 143 (I)♦
 J.B. van Loon, Wouwse families: VI de Ruyter (17e eeuw). 174 (I)♦
 J.B. van Loon, Wouwse families: VII Hoppenbrouwer (17e en 18e eeuw). 193 (I)♦
 B.d.R.v.Z., Oprichting van de Loge der Vrij Metselaars genaamd 'De
 Edelmoedigheid' te 's-Hertogenbosch (1776). 65 (I)♦
 A.J.L.v.B., De Briljanten Bruiloft te St.Oedenrode 1882-1952. 69 (I)♦
 A.J.L. van Bokhoven, Namen van Heusdense schepenen. 72, 91, 180 (I)♦
 B.W. van Schijndel, De Ruyter. 75 (I)♦
 P.Scherft, Manuscript-Genealogien aanwezig op het Gemeente-archief van Breda
 77 (I)♦
 F.W. Smulders, Het Kasteel Zwijnsbergen te Helvoort. 81 (I)♦
 A.J.L. van Bokhoven, Enkele Schijndelse schepenen. 87, 112 (I)♦
 Jac.J.M. van Hooren, Enige aanvullingen en correcties Familie-puzzle. 89 (I)♦
 Jac. Heeren, Verdwenen portret van Kardinaal van Enckevoirt. 93 (I)♦
 J.P.W.A.S., Boekbespreking: Het oude geslacht Van Foreest. 94 (I)♦
 Redactie, Familie-uitgave Raijmakers. 97 (I)♦
 Jac.J.M. Heeren, De Rentmeesterfamilie van Cranenbroeck. 101 (I)♦
 F.W. Smulders, De familienamen eindigend op -mans. 107 (I)♦
 J.P.H. Goossens, Het convent van Binderen Anno 1534. 113 (I)♦
 Redactie, Ten Geleide. 121 (I)♦
 mr.J.P.W.A. Smit, De helmtekens der Hertogen van Brabant uit het Leuvensche
 Huis en in het bijzonder de Gouden Draak van hertog Jan I. 122, 137, 169, 201
 


Datum laatste wijziging aan de lay-out:
dinsdag 1 maart 2016
Concept en realisatie:
P i e t e r   D o n c h e