Familiekunde Vlaanderen

Startpagina Terug Hoofdmenu
Ariadne on line
Geluveld,��parochieregisters
Deze website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Bestand : PRGELUVE   (1771 gegevensblokken)

 PAROCHIEREGISTERS Geluveld
 ==========================
 
 Aktes van 11/9/1695-25/12/1702, 27/1/1704-26/5/1707, 10/2/1752-1792
 Bron: Stadsarchief Ieper
    Microfilm nr 45 Item 3 Geluveld 1698-1792
    31/3/1980 nr 0357452 2602 model E.2531
    project BLGC. 00033 roll nr 328
 
 Gegevens momenteel tot 31.12.1787 - (stand op 1/1/2001)

 Samenstelling : Stef Arrazola de Onate
 
 Memo: gegevens aangevuld met een vraagteken (?) waren onleesbaar
    en kunnen in de toekomst nog bij herwerking aangevuld worden
 
 Afkortingen:
 Akte: aktenummer (eigen nummering)
 Type: soort akte (Doop, Huwelijk, Begrafenis)
 DAkt: datum van de akte (lees doop, huwelijk begrafenis)
 DGeb: datum van de gebeurtenis (lees geboorte, huwelijk, overlijden)
 UGeb: uur van de gebeurtenis
 NmVn: naam en voornaam van de persoon op welke de akte betrekking heeft
 Bijz: bijkomende bijzonderheden voor deze persoon
 PAnm: naam en voornaam van de vader
 PABz: bijkomende bijzonderheden voor de vader
 MAnm: naam en voornaam van de moeder
 MABz: bijkomende bijzonderheden voor de moeder
 ETnm: naam en voornaam van de partner (indien van toepassing)
 ETBz: bijkomende bijzonderheden voor de partner
 EVnm: naam en voornaam van de vader van de partner
 EVBz: bijkomende bijzonderheden voor de vader van de partner
 EMnm: naam en voornaam van de moeder van de partner
 EMBz: bijkomende bijzonderheden voor de moeder van de partner
 G1PE: naam en voornaam van de 1e getuige of peter
 G1Bz: bijkomende bijzonderheden voor de 1e getuige of peter
 G2ME: naam en voornaam van de 2e getuige of meter
 G2Bz: bijkomende bijzonderheden voor de 2e getuige of meter
 
 Afkortingen_in_bijzonderheden:
 A: Leeftijd (aetatis) vb. A:10m
   j : aantal (1...120)
   e : eenheid (a=annorum, m=mensium, d=dierum, w=hebdomaderum, h=horarum)
 B: burgerlijke stand
   (O)ngehuwd, (G)ehuwd, (W)eduw(e)(naar), (X)=overleden
 H: huwelijksplaats
 P: beroep
 V: verwantschapsinformatie m.b.t. persoon akte
 Vt: gestructureerde verwantschapsinfo
  t : type t.o.v. (I)ndividue of (E)chtgeno(o)t(e)
  v : omschrijving verwantschap
    BR=broer, DO=dochter, MM=grootmoeder moederszijde
    MV=grootmoeder vaderszijde, VM=grootvader moederszijde
    VV=grootvader vaderszijde, MA=moeder, OM=oom moederszijde
    SV=stiefvader, VA= Vader, VG=voogd, ZO=zoon, ZU=zus
 X: ex ... of afkomstig van
 
 Indien de lengte van een bijzonderheid de 78 karakters overtreft
 wordt de vervolgstring aangeduid met een + teken op de 6e positie
 


Datum laatste wijziging aan de lay-out:
dinsdag 1 maart 2016
Concept en realisatie:
P i e t e r  D o n c h e