Familiekunde Vlaanderen

Startpagina Terug Hoofdmenu
Ariadne on line
Zemst,��schepenbank
Deze website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Bestand : SBZEMST   (566 gegevensblokken)

 De goedenissen van de Schepenbank van Oliveten te Zemst
 =======================================================
 
 De goedenissen van de Schepenbank van Oliveten te Zemst beginnen in 1593 en
 stoppen rond 1795. Er is echter een leemte van 1623 tot 1670. Ze bevatten
 hoofdzakelijk transacties van onroerende goederen, gelegen te Zemst, Weerde,
 Eppegem en in mindere mate de omgeving, waaronder Hombeek en Kapellen op den
 Bos. De originelen zijn raadpleegbaar te Mechelen op het Stadsarchief. 
 
 De schepenakte omvat meestal een kopie van een notarisakte. Die notarisakte
 kan reeds verschillende jaren vr de schepenakte opgesteld zijn. Doch meestal
 bedraagt het verschil in opmaakdatum slechts ongeveer een jaar. Meestal aan
 de hand van deze notarisakten, vervat in de schepenakte, deed ik de bewerking.
 De data die ik opgaf in volgende samenvattingen zijn echter wel degelijk de
 data van het opstellen van de schepenakte en niet van de notarisakte. 

 Het betreffende fonds is genaamd: OCMW-fonds.
 
 Samenstelling: dhr. M. Alcide

♦
 Bundel 9329 (losse stukken) 1660-1670.

 5-11-1665
 Jaspar Le Cocq, heer van Liefkensrode, verkoopt aan Guilliam
 Verhaegen en Anna Buelens een half dagwand land te Zemst op de
 hoemotere of biesmotere, palende de heer Pipenpoije, de heer
 van Battel en de erfgenamen Rombout de Meijere
♦
 4-2-1666
 Peeter De Laet, wonende te Zemst, verkoopt aan Peeter Verlin-
 den, molenaar wonende te Hombeek, land in de Hombeekse kouter
 te Hombeek, aan het regelaer.
♦
 10-2-1666
 Clara Batens en haar man Jan Verberckt, schepene van Mechelen,
 verkopen voor 250 gulden aan meester Jan Lodewijx, chirurgijn,
 en zijn vrouw Geertruyt Verberckt, een dagwand land te Zemst
 achter de kerk, palende zuid Anthonis Van Relegem, west Phlips
 Van Merstraeten en noord Jan Spruyt.
♦
 4-3-1666
 Anna Van Roij, weduwe Cornelis Ceulemans, Jan Van Nieuwenhuysen
 en Lauwerijs Van Roij als voogden van de kinderen van Cornelis
 Ceulemans, verkopen aan Wauter Goijvaerts een dagwand en 20
 roeden land te Zemst op het clijn veldeken, palende Matthijs
 Goijvaerts.
♦
 5-3-1666
 Akte met Anna Claudia Catharina Van Wachtendonck, douarire, en
 haar man Felix Van Wilden.
♦
 1-4-1666
 Catlijne Janssens en Adriaen Commers als voogd over Marten en
 Adriana Janssens, verkopen aan Joos Moons land, erf en huis te
 Zemst-Bos op de Braempt.
♦
 10-6-1666
 Peeter Wessel, wonende te Humelgem verkoopt aan Adam De Keijser
 


Datum laatste wijziging aan de lay-out:
dinsdag 1 maart 2016
Concept en realisatie:
P i e t e r   D o n c h e