Familiekunde Vlaanderen

Startpagina Terug Hoofdmenu
Ariadne on line
Brugge,��volkstelling��1748
Deze website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Bestand : VTBRUGGE   (7440 gegevensblokken)

 VOLKSTELLING STAD BRUGGE 1748
 =============================

 Samenstelling: G. Dumon, Koksijde

 Verklaring enkele afkortingen:

  echtg.  : echtgeno(o)t(e)
  ki.+14jr. : kinderen ouder dan 14 jaar
  ki.-14jr. : kinderen jonger dan 14 jaar
  inwon.  : inwonende personen
  dom.   : domestiques (huispersoneel)
  relig.  : religieus(e)
 
  (levend v/d dis) : levend van de armendis (openbare onderstand)
  ZESTENDL : Brugge is vanouds ingedeeld in 6 secties of wijken, 
       "zestendelen" genoemd
  [p. 23]  : de volkstelling is opgemaakt in 6 registers voor elk
        zestendeel, 23 verwijst naar het paginanummer in het 
        register

 Het totaal omvat 7439 inwonersbeschrijvingen.
♦
 Guillielmus Abeels, tegenschryver : 1 echtg. 0 ki.+14jr. 0 ki.-14jr. 2 inwon.,
 STRAAT: Freremeurstraete ZESTENDL: St Donaes [p. 46]
♦
 Jan Abelheyt, (arm) : 1 echtg. 0 ki.+14jr. 3 ki.-14jr. 2 inwon., STRAAT:
 Sackxken ZESTENDL: St Jacobs [p. 58]
♦
 Vidua Seb. Abraam, : 0 echtg. 0 ki.+14jr. 0 ki.-14jr., STRAAT: St
 Walburghstraete ZESTENDL: St Jans [p. 15]
♦
 Sebastiaen Abraham, saywever (levend v/d dis) : 1 echtg. 0 ki.+14jr. 3
 ki.-14jr., STRAAT: Snaeckerstraete met de sijdstraetjens van zuyden ZESTENDL:
 Camers [p. 31]
♦
 Pieternelle Absalon, (levend v/d dis) : 0 echtg. 0 ki.+14jr. 0 ki.-14jr.,
 STRAAT: Achter St Gilliskercke ZESTENDL: St Nikolaes [p. 42]
♦
 Huysvrauwe Maerten Acaert, (levend v/d dis) : 0 echtg. 1 ki.+14jr. 1
 ki.-14jr., STRAAT: Snaeckerstraete met de sijdstraetjens van zuyden ZESTENDL:
 Camers [p. 28]
♦
 Joncheer Charles Accaert, rentier : 1 echtg. 4 ki.+14jr. 3 ki.-14jr. 2 dom.,
 STRAAT: Achter St. Jacobs ZESTENDL: St Jacobs [p. 51]
♦
 D'heer Guillaume Acke, schepen der stadt Brugghe : 0 echtg. 0 ki.+14jr. 0
 ki.-14jr. 1 dom., STRAAT: Beginnende van de Houcke van paters Jesuiten
 ZESTENDL: St Jans [p. 25]
♦
 Marie Acket, : 0 echtg. 0 ki.+14jr. 0 ki.-14jr., STRAAT: Snaeckerstraete met
 de sijdstraetjens van zuyden ZESTENDL: Camers [p. 24]
♦
 Jan Ackter, lynwaetwever met hem woonende drye vrauwmenschen syndeaerm : 1
 echtg. 0 ki.+14jr. 0 ki.-14jr. 3 inwon., STRAAT: Langestraete ZESTENDL: St
 Jans [p. 5]
♦
 Lauwerynse Ackter, (blendt) (levend v/d dis) : 0 echtg. 0 ki.+14jr. 0
 ki.-14jr., STRAAT: De oostcant van deselve (Roostraete) ZESTENDL: St Jans [p.
 


Datum laatste wijziging aan de lay-out:
dinsdag 1 maart 2016
Concept en realisatie:
P i e t e r  D o n c h e