Familiekunde Vlaanderen

Startpagina Terug Hoofdmenu
Ariadne on line
Klerken,��volkstelling��1748
Deze website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Bestand : VTKL1748   (0 gegevensblokken)

 VOLKSTELLING KLERKEN 1748
 =========================

 Titel van het document:
 Staet ofte denombrement die bij desen is overghevende Allexander Ammery
 hooftman der prochie van Clercken, van alle de persoonen woonachtig ter
 selver prochie opghenomen den 7e maerte 1748 ende volgen(de) daeghen
 tot voldoen aen dorders van den colegie in daten 22e dito
 ondertekeeckent C:d:Gheldere.

 Vermelde gegevens: (titel) naam en ev. verwantschap met vorige persoon
 ouderdom, hoeveelheid land in gebruik (xx-yy-zz: gemeten-lijnen-roeden)
 beroep of functie of opmerking.

 Samenstellng: Roger Clauw (10930) Heer en(de) meester Ivo Depuyt, 0-0-72, Pastoor
 Rosalie Van Hove, dienstmaerte
 Ignatius Van Duyfhuys, 66, 6-02-60, coster
 Pieternelle Ghyselen, syn huysvrauwe, 66
 Isabella, kynd, 30
 Isabella, kynd, 24
 Roosa Thevel, 17, dienstmaerte
 Jacobus Van Overbeke, 34, 32-00-08
 Constantia Vraumout, syn huysvrau
 Pieter Jacobus, kynd, 6
 Pieternelle, kynd, 4
 Pieter Matheus, 24, hofcnaepe
 Joanna Caestecker, 20, dienstmaerte
 Ignatius Verslyppe, 40, 62-02-08
 Joanna Dewynck, syn huysvrauwe, 60
 Jacobus, kynd, 23
 Joanna, kynd, 25
 Marie, kynd, 17
 Roosa, kynd, 14
 Jooseph Albrecht, 24, hofcnaepe
 Cornelius Depuyt, 70, 10-02-41
 Joanna Hosten, syn huysvrauwe, 75
 Caerel Lanstseune, 50, 38-02-78
 Marie Meesters, syn huysvrauwe, 42
 Pieter, kynd, 14
 Joanna, kynd, 18
 Joannes, kynd, 9
 Issabelle, kynd, 8
 Jooseph, kynd, 5
 Jacob Florin, 61, 48-01-31
 Marie Jaecques, syn huysvrauwe, 53
 Marie Cathelynne, hun dochter, 18
 Marselus Sinnesael, 20, carton
 Joannes De Coonynck, 20, hofcnaepe
 Joanna Van Damme, 17, dienstmaerte
 Marijn Van Dorpe, 48, 44-01-70
 Marie Lauwers, syn huysvrauwe, 24
 Judokus, kynd, 21
 Joannes, kynd, 18
 Marie, kynd, 14
 Bernardus, kynd, 4
 


Datum laatste wijziging aan de lay-out:
dinsdag 1 maart 2016
Concept en realisatie:
P i e t e r   D o n c h e