Familiekunde Vlaanderen

Startpagina Terug Hoofdmenu
Ariadne on line
Mesen��stad,��volkstelling��1615,��1815
Deze website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Bestand : VTMESEN   (1333 gegevensblokken)

 Volkstelling MESEN - Poorterij en Schependom 1615, Stad 1815
 ============================================================

 Samenstelling: Johan Beun. 


 - Stadsarchief Ieper, fonds Kasselrij Ieper, 2 reeks, nr. 121:
 Mesen, telling nr.1

 1615:     Rolle ende upteckenynghe van alle de upsetene inwooners 
 1615:     binnen der poorterie ende schependomme van Meessen van 
 1615:     de oude van zes jaren ende daerboven, den letsten van  
 1615:     hoymant 1615
♦
 1615: Mervrauwe d'abdesse ende vrauwe van Meessen, xvij jonc-  
 1615: vrauwen religieusen, twee mervrauwen zusters, twee 
 1615: tafelieren, een capellaen, vijf cnechten, acht maerten,
 1615: tsn. personen                      xxvij
♦
 1615: Mr Natalis van Dayseele pbr. deken, een tafelierken,    
 1615: een maerte                        iij
♦
 1615: Heer Charles Simons pbr. ende twee maerten        iij
♦
 1615: Mr Frans Vande Velde pbr. ende een maerte         ij
♦
 1615: Mr Andries Cortekine pbr. en een maerte          ij
♦
 1615: Heyndryck vanden Berghe, man, wyf, drye kynders, twee     
 1615: maerten, twee cnapen, twee jonghers            xj
♦
 1615: Cornelis Hessele doude met syn dochter           ij
♦
 1615: Jacques de Grave, man, wyf, drye kynders          v
♦
 1615: Andries Vitu man ende wyf                 ij
♦
 1615: Leurent Vitu man, wyf een kynt              iij
♦
 1615: Jan de Langhe man, wyf, twee kynders           iiij
♦
 1615: Pieter de Conynck, man, wyf, een kynt, een maerte    iiij
♦
 1615: Christiaen de Rave, man, wyf, twee kynders        iiij
♦
 1615: Phls. de Conynck, man, wyf, een kynt           iij
♦
 1615: Jacques van Dale ende drye kynders            iiij
♦
 1615: de wede Joos Liebaert ende zes kynders          vij
♦
 1615: 96
♦
 1615: Pieter Carrette, man, wyf, drye kynders           v
♦
 1615: Anthone du Mez, man, wyf, twee kynders, een cnape      v
♦
 1615: Pieter van Hulle, man, wyf, twee kynders         iiij
♦
 


Datum laatste wijziging aan de lay-out:
dinsdag 1 maart 2016
Concept en realisatie:
P i e t e r  D o n c h e